برای استفاده از نسخه iOS ‌پرنا


● نسخه‌ی پیشین را از گوشی خود حذف کنید.

● حتماً از مرورگر Safari استفاده کنید.

● بهتر است از اینترنت Wi-Fi استفاده کنید.


سپس نسخه‌ی جدید را از اینجا دریافت کنید و مراحل زیر را انجام دهیدمرحله اول


پس از دانلود و اجرای برنامه، پیغام Untrusted Enterprise Developer را خواهید دید. گزینه Cancel را انتخاب کنید.


مرحله دوم


وارد تنظیمات (Setting) گوشی خود شوید و گزینه General را انتخاب کنید


مرحله سوم


سپس وارد Profile & Device Management شوید.


مرحله چهارم


گزینه Seeb Co OU را انتخاب کنید.


مرحله پنجم


عبارت ​​Trust Seeb Co OU ​​را لمس کنید.


مرحله ششم


و در انتها Trust را انتخاب کنید.