خدمات

سرویس های ارائه شده شامل موارد زیر می باشد:

پرداخت الکترونیکی عوارض جاده ای

در قالب اين سرویس ، رانندگان خودروهاي كشور مي توانند از امکانات زير بهره مند شوند: عبور بدون توقف از خطوط اختصاصي اين پروژه در محل ايستگاه هاي عوارضي و در نتيجه كاهش زمان سفر و مصرف سوخت حذف پرداخت پول نقد و امكان مديريت تعداد عبور و پرداخت ها با مشاهده تراكنشهاي مرتبط

سرویس پرداخت

به زودی سرویس های خرید شارژ، پرداخت اقساط بانک مسکن، سرویس کارت به کارت، پرداخت قبوض، خدمات بیمه ای، کیف پول الکترونیک، استعلام و نیکوکاری در دسترس قرار خواهد گرفت

سرویس پذیرندگان

از طریق این سرویس پذیرندگان می توانند با شماره پیگیری هر تراکنش از وضعیت آن مطلع گردند و لیست آخرین تراکنش ها را مشاهده نمایند.

پرداخت ناواکو، پرداخت نامحدود

راهنمای نصب اندروید


مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

مرحله 4